Privatlivspolitik

Persondatapolitik hos HRjur.dk

HRjur.dk i indhenter kun persondata som navn, adresse, e-mailadresse, mobil nr. til det formål at have kontakt information på dig som kunde eller evt. potentiel kunde.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

HRjur.dk  vil kun opbevare dine persondata, så længe HRjur.dk enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos HRjur.dk CVR nr. 40123156 er Gitte Sauerberg.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, e-mail, evt.  adresse indhenter HRjur.dk for at kunne levere den ydelse, som du enten har købt eller påtænker at købe hos HRjur.dk.

Når du betaler for dit kursus eller rådgivning indsamler HRjur.dk dine faktureringsoplysninger.  Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til HRjur.dk´s  faktureringssystem inklusiv information, der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Andre modtagere af personoplysninger

Dine persondata som er afgivet via HRjur.dks mailsystem bliver håndteret af One.com, som HRjur.dk har indgået en databehandleraftale med. Dine kontakt oplysninger videregives evt. til ekstern borgholder i forbindelse med betaling af faktura.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som HRjur.dk til enhver tid skal  sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til oplysning om, hvad der er registeret og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at HRjur.dk  skal behandle dine personoplysninger, eller at HRjur.dk skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid sende os en anmodning herom på HRjur.dk@gmail.com.